OVER ONS

Ons Team

Het bestuur

MISSIE: Versterken hechtere samenleving

Sinds 2016 werkt Samen voor Geldrop-Mierlo aan haar passie; een hechtere samenleving door in de lokale gemeenschap verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samen voor Geldrop-Mierlo verbindt partijen, inspireert, organiseert en adviseert.

Effectief MBO-beleid zorgt voor een sterkere samenleving, waarbij we gezamenlijk een bijdrage leveren aan de volgende urgente maatschappelijke thema’s:

1. Het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid van kwetsbare mensen;
2. Talentontwikkeling;
3. Samenleven in buurten en wijken.

ONZE KERNWAARDEN:

Samenwerken – Verbinden – Inspireren

AMBITIE & DROOM

ONZE AMBITIE 2020:

Met onze ambitie2020 willen we dat bedrijven de waarde van het betrokken ondernemen (h)erkennen als driver voor succes. Ze tonen betrokkenheid door inzet van hun kennis, vaardigheden en medewerkers. Vooroordelen verdwijnen, verschillen worden kleiner en we verrijken elkaar.

ONZE DROOM:

Wij willen een beweging creëren waarin professionals één dag hun talent, kennis, hart of handen inzetten voor een hechtere samenleving. Wij voorzien een boost aan creatieve oplossingen en oprechte verbindingen. Het levert één dag energie en inspiratie op voor de professional, het team en het bedrijf.

Wat kunt u in één dag?

Wij zijn aangesloten bij de landelijke stichting Samen voor Betrokken Ondernemen.